Qi-guiden

Qi-guiden – din vägvisare till inre balans och Qi-produkterna

Qi-kompassen vägleder dig genom den österländska filosofins essens – att återskapa och bibehålla fysisk och mental inre balans – och guidar dig till vilka av Qi elements produkter du behöver för att stärka dig på naturlig väg.

Inom traditionell kinesisk medicin anses vi kunna ha överskott, underskott eller balans i vår fysiska och mentala energi. Energiöverskott sägs vara lika vanligt som energibrist.

Qi-kompassen erbjuder en helhetssyn över de olika överskotten och underskotten. När du sätter din nuvarande situation i relation till bilden kan du få guidning till vilka av kosttillskotten som bäst skulle kunna passa dig.

 
Överskott
Överskott kopplat till ”för mycket” stress skapar obalans. Orsakerna kan komma utifrån – i form av exempelvis miljögifter eller annat som påverkar vår kropp – eller inifrån genom för mycket mat som orsakar stagnation i kroppen. Att tänka och grubbla mycket är också en typ av överskott. Alla dessa exempel är kopplade till överskott av energi. Stillhet, avslappning och rening är då vägar tillbaka till balans.

Underskott
Underskott kan visa sig som trötthet, nedstämdhet och depression. Vanliga orsaker inkluderar sömnbrist, dåliga kostvanor och för mycket eller för lite motion. Vi känner oss utbrända och förlorar intresse, entusiasm och kreativitet. Den låga energin bör därför höjas genom att ge näring åt kroppens alla delar.

Balans
Inre balans upplevs genom att ha tillräcklig med energi som räcker hela dagen. Vi sover gott och vaknar utvilade nästa dag. Vårt sinne upplevs klarare och vi känner oss mer närvarande i nuet.


De sju kosttillskotten kan användas var för sig eller i olika kombinationer beroende på vad du vill uppnå. Här finner du produkter för inre rening, för avslappning när stressnivån är hög, produkter som sägs återställa energin vid utmattning och trötthet samt produkter som anses stärka ditt immunförsvar.

Det är viktigt att komma ihåg att enbart kosttillskott inte åstadkommer några underverk. Däremot kan en proaktiv livsstil i kombination med kinesiska örter vara ett naturligt sätt att stärka kropp och sinne.