Cuscuta Chinensis

 Cuscuta chinensis

 

Latinskt namn: Cuscuta chinensis
Kinesiskt namn: Tu Si Zi
Svenskt namn: Kinesisk snärja

Inom traditionell kinesisk medicin räknas Cuscuta chinensis till växter som tillför kroppen värme. Fröna är lite söta i smaken och anses renande och avgiftande för kroppen. De sägs vara särskilt bra för njurar och lever.

Cuscuta chinensis har traditionellt tillskrivits livsförlängande egenskaper, bland annat för att den anses hjälpa kroppen att behålla vätska.

Kuriosa: Kinesisk snärja räknas som en parasitväxt. Den växer på andra växter och livnär sig på deras näring.

Cuscuta chinensis återfinns i vårt kosttillskott Replenish samt VitalizeX.