Phragmites Australis

 Phragmites Australis

 

Latinskt namn: Phragmites australis (tidigare Phragmites communis)
Kinesiskt namn: Xian Lu Gen
Svenskt namn: Vass

Den färska jordstammen från vass sägs inom traditionell kinesisk medicin kunna användas för att stärka och stötta lungor och mage. Besvär som hosta, feber, illamående, diarré och kräkningar anses kunna mildras.

Kuriosa: Vass har även använts till flätverk och tak, till textilfärgning och som rörblad till svensk säckpipa.

Phragmites australis återfinns i vårt kosttillskott Wellness. Många känner att Wellness hjälper dem förebygga att förkylning bryter ut och upplever även att sjukdomsförloppet förkortas.