Ilex Pubescens

 Ilex Pubescens

 

Latinskt namn: Ilex pubescens
Kinesiskt namn: Mao Dong Qing (rot)
Svenskt namn: Kinesisk läkejärnek

Inom traditionell kinesisk medicin sägs Ilex pubescens stärka hjärta, lungor och lever. Roten anses ha antiinflammatoriska egenskaper. Ökat blodflöde till kranskärlen, sänkt blodtryck samt lindring vid halsont och hosta är några av effekterna som tillskrivs denna växt.

Kuriosa: Järnekssläktet består av över 450 olika sorters buskar och träd. Släktingen Ilex paraguariensis dricks som Yerba Mate och runt jul dekorerar många med Ilex aquifolium.

Ilex pubescens finns i Qi elements kosttillskott Wellness. Många kunder upplever att Wellness hjälper dem att dels förebygga att förkylning bryter ut, dels förkortar sjukdomsförloppet.