Privacy policy

INTEGRITETSPOLICY

Kundens personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Qi Sweden värnar om Kundens personliga integritet. Qi Sweden följer gällande regler kring dataskydd och lämnar under inga omständigheter ut Kundens personuppgifter till tredje part.

De uppgifter Qi Sweden behandlar om Kunden är namn, adress, e-postadress, köphistorik, kundnummer, ordernummer samt Kundens kommunikation med Qi Sweden.